Trektellen

Trektellen is een manier van vogeltellen tijdens de vogeltrek, hierbij wordt er op één plaats afgesproken om elke dag te komen tellen. Men staat dus een hele voormiddag op dezelfde plaats en noteert alle vogels die voorbij vliegen en waarvan er sprake is van trek. De vogels die ter plaatse rondvliegen tellen dus niet mee. […]

Continue reading


Glyfosaat: vluchten kan niet meer

Recent werd in België zowel het gebruik als de verkoop van glyfosaat/RoundUp verboden voor “particulieren”. Op het eerste zicht lijkt dat een mooie stap vooruit in de strijd tegen dit landbouwgif. Het gebruik door particulieren vertegenwoordigt slechts een fractie van het totaal. Onze landbouwers sproeien de overige 90-95 % over de akkers. Volgens de Boerenbond en andere “experts” […]

Continue reading


Speuren in de vijver

voor onze jonge lezers Schaatsen en schrijven Lopen op het water is een wonderbare kunst en toch slagen enkele dieren erin. Op bijna alle vijvers en ook in sommige beken kan je ze bezig zien. Bij tientallen zitten ze kort bij de oever, ze gaan met snelle, korte schokjes vooruit, links, rechts. Op het eerste […]

Continue reading


Week van de bij

Voor het vierde jaar op rij organiseert de Vlaamse Overheid de ‘Week van de Bij’. De campagne stimuleert burgers om met eenvoudige tips bijen en hommels te helpen: maak je tuin ruiger, zorg voor nestplaatsen en vermijd pesticiden. Maar als Vlaanderen de achteruitgang van wilde bestuivers echt wil stoppen, dan heeft het ook een bijvriendelijker […]

Continue reading


Tekenonderzoek

Stuur uw teek gratis op en help zo het onderzoek naar ziektekiemen bij teken. TekenNet is een onderzoeksproject van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) dat wordt beheerd door de dienst Epidemiologie van Infectieziekten. Het doel van TekenNet is om gegevens te verzamelen over: het aantal personen die een tekenbeet oplopen; de plaatsen in België waar […]

Continue reading


Speuren in de vijver

Vinnige vissen Het eerste wat bij vissen opvalt is dat ze geen poten hebben, ze hebben vinnen. Dat zijn heel doeltreffende roeren waarmee zij zich heel gemakkelijk kunnen draaien en keren. De staartvin dient meestal om zich voort te bewegen, die is ook groter en sterker dan de ander vinnen. Vissen zijn koudbloedige dieren net […]

Continue reading