Groen Neerland (Wilrijk)

Groen Neerland, de natuur aan het werk.

groen-neerland-2

Groen Neerland (9 ha) ligt in het grotendeels open en onbebouwd landschap van de Brialmontgordel, in het centrum van het Park van Eden (18 ha). De speelnatuur van het park, op maat van wandelaars en ravottende kinderen contrasteert met de ‘wilde’ natuur van het reservaat onder beheer van Natuurpunt Zuidrand.

Het reliëf van de beekvallei (6 m hoogteverschil tussen Struisbeek en Krijgslaan), de verschillende biotopen binnen graslanden, struwelen, ruigtes… en kleine landschapselementen zoals poelen, antitankgrachten, kleiput en sleedoornhaag, garanderen een maximale biodiversiteit; dit op eenplan Groen Neerland boogscheut van de Stad!
De graslanden worden regelmatig gemaaid en/of begraasd. Ruigtes ontstaan uit halfnatuurlijke graslanden nadat het beheer of begrazing wegvalt en pronken met typische ruigtekruiden als Heelblaadjes, Koninginnenkruid, Harig wilgenroosje, Boerenwormkruid en Moerasspirea. De struwelen, struikvegetaties tot 5 meter hoog, verdelen het halfopen landschap. Bosrietzanger, Grasmus, Zwartkop, en Braamsluiper voelen er zich thuis.

 

Contact geleide wandeling:

Rudi Leemans: 0477 69 23 50 of via mail : groen.neerland@zuidrand.be

 Foto’sIMG_20170322_075507
© Niels Schild