Behaag Antwerpen

Een actie van de Ecohuis Antwerpen en Natuurpunt voor natuurlijk behagen.

De jaarlijkse promotieverkoop van streekeigen struiken, hagen en bomen komt er weer aan. Deze actie gebeurt in samenwerking van de stad Antwerpen en Natuurpunt. Er wordt hierbij veel aandacht geschonken aan de promotie van autochtoon plantmateriaal aangezien deze sterker zijn en minder gevoelig voor aantasting. Een plantensoort is inheems als Vlaanderen binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort ligt. En zoals vorig jaar hebben we aandacht voor de wilde bijen.

Deze actie word mede mogelijk gemaakt door een hele hoop vrijwilligers uit onze afdeling die de pakketten samenstellen. Vandaar dat wij deze actie zowat coördineren. De behaagactie vindt elk jaar plaats bestellen kan meestal tot eind oktober, ophalen is meestal op 1 voormiddag eind november.

 

meer info en het bestelformulier vind je hier (voor 2017 zijn de bestellingen afgesloten)

 

Plant-tips:

  • Plant jouw planten zo snel mogelijk, zo hebben ze de beste overlevingskansen voor de winter.

 

  • Moest het niet lukken ze eerstdaags na het afhalen te planten, bedek dan zeker de wortels met voldoende aarde.

behaag actie