Zuidrand Antwerpen

Groen neerland (2)

Nationaal heeft Natuurpunt ondertussen 100.000 leden, graag zouden we dit aantal natuurlijk behouden, maar vooral nog uitbreiden. Want hoe meer mensen er bewust zijn van het belang van natuur, hoe beter we ervoor kunnen zorgen. In heel Vlaanderen beheert Natuurpunt met zo’n 6.000 vrijwilligers een 500-tal gebieden.


afdelingsgrensNatuurpunt Zuidrand Antwerpen is ontstaan uit een fusie en herschikking van het territorium van Wielewaal Antwerpen Zuid en Natuurreservaten Edegem. De afdeling telt bijna 1.700 leden en heeft in de voorbije jaren een belangrijk portfolio aan activiteiten ontwikkeld. Met talrijke vrijwilligers beheert de afdeling meer dan 15 ha aan natuurgebied en kent ze een gestaag groeiend ledenaantal. Onze afdeling beslaat Wilrijk, Edegem en Hove.


beheerWe organiseren verschillende activiteiten zoals: wandelingen, fietstochten, beheerwerken, info- en winteravonden, enz. Wij zijn een bruisende natuurpuntafdeling dankzij de vele vrijwilligers. Daardoor kunnen wij tal van activiteiten organiseren. Denk maar aan onze talrijke wandelingen, onze beheerwerken in onze verschillende gebieden, ons educatief aanbod in de scholen, een fantastische gidsenwerking en enthousiaste bestuursploeg. Om al deze boeiende activiteiten blijvend te kunnen aanbieden aan de talrijke families die lid zijn van onze natuurpuntafdeling zijn wij dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich geroepen voelen om een aantal functies mee in te vullen, hetzij bij de beheersploeg, hetzij in het bestuur.

Ben jij iemand die onze enthousiaste ploeg wil komen vervoegen?

Stuur dan een e-mail naar vraag@zuidrand.be en wij ontvangen u met open armen.