Amfibieënwerkgroep

Padden op pad!

In maart 2020 hebben wij in Edegem noodgedwongen onze paddenoverzetactie moeten stilleggen op het moment dat onze amfibieën volop onderweg waren naar hun voortplantingspoelen. Een geluk bij een ongeluk is dat toen ook het autoverkeer zo goed als stil gelegd is waardoor deze dieren allicht zonder onze hulp de straten zijn overgestoken. Dieren kan je echter niet verplichten om ‘thuis’ te blijven. Als de tijd daar is om massaal naar de voortplantingspoelen te trekken doen ze dat ook, corona of geen corona. Ook in 2021 is dat zo. Rond het Arendsnest zullen weer tientallen dieren de straat oversteken. Of we een georganiseerde paddenoverzetactie zullen kunnen organiseren dit jaar hangt vooral af van de toestand van de corona pandemie. De meest recente informatie ivm de paddenoverzetactie is te vinden op de website van Amfies Edegem: www.amfiesedegem.be. Hier kan je je ook inschrijven wil je op de hoogte blijven van onze acties.

Gewone pad (Bufo bufo) steekt de straat over.

Dit jaar verleggen wij onze amfibieënwerking naar het behoud van wat ons nog rest aan natuurlijke leefgebieden en trachten het uitsterven van onze populatie padden, kikkers en salamanders te voorkomen door het creëren van nieuwe poelen en overwinteringsgebieden.

Meer hierover: https://unric.org/nl/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen/sdg-15/

Ook zelf kan je een steentje bijdragen door bv. In je tuin een amfibievriendelijk vijvertje te maken.

Meer info hierover vind je op: https://www.hylawerkgroep.be/poelen_en_tuinvijvers

Amfibieën zijn vooral nachtdieren. Wij roepen automobilisten op om aandacht te hebben voor de paddentrek en hun snelheid te minderen tot 20km/u, zeker in de buurt van het Arendsnest en Boerenlegerstraat. Beter is nog deze omgeving te vermijden. Tussen half februari en begin april steken hier amfibieën de straat over. Salamandertjes zijn héél klein, dus uitkijken is de boodschap. Vrijwilligers, waaronder veel kinderen, lopen daar tussen valavond en ongeveer 23:00 rond om de dieren bij hun tocht te helpen. Alvast bedankt!

Kris Vos, voor de AmfiesEdegem.