Amfibieënwerkgroep

Padden op pad!

Kamsalamander © Hugo Willocx

Hier in onze verstedelijkte omgeving, waar elk moerasje of poeltje moet wijken voor sportvelden of villabouw krijgen de padden, salamanders en bruine kikkers het jaar na jaar moeilijker om te overleven. Dankzij het biodiversiteits- charter met onze gemeente wordt het verlies aan habitat in Edegem gecompenseerd door het graven van nieuwe poelen. Wanneer in het voorjaar de padden, salamanders en kikkers dan ook nog allen tegelijk op zoek gaan naar een voortplantingspoel, net op die plaatsen waar in die periode ook massaal met auto’s naar sportterreinen wordt gereden, is dit voor de amfibieën, die hier dan de allerzwakste weggebruikers zijn, een echte kamikaze om op tijd aan de voortplantingspoelen te geraken.

Daarom doen wij bij deze graag een oproep aan alle natuurminnende Edegemnaars om ons zo nu en dan, of op regelmatige tijdstippen, te komen helpen bij de paddenraapactie.

De paddentrek begint half februari en loopt tot begin april.

meer info : amfies Edegem
Amfibieënwerkgroep Hyla

Foto’s