Natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Zuidrand Antwerpenis een lokale afdeling van Natuurpunt, actief in Wilrijk, Edegem, Hove en telt meer dan 1.700 leden. Met talrijke vrijwilligers be- heert de afdeling meer dan 35 ha aan natuurgebied. Ze organi- seert meer dan 150 vrij toegankelijke activiteiten zoals wande- lingen, natuurinventarisaties, vogeltochten en winteravonden.


Op zaterdag 15 december van 10:00 tot 12:00 organiseren wij een zwerfvuilactie ten voordele van onze amfibieën.
  • Aan Arendsnest nemen Else en Johan de touwtjes in handen (lees hesjes, knijpers, handschoenen en zwerfvuilzakken). Zij verwachten veel helpers. Samenkomen aan het fietspaadje Arendsnestlaan, richting Hogerhagenbos.
  • Op Kattenbroek zal ik, Kris , op de parking van Hotel Ter Elst komen tegen 10:00 en hoop hier ook veel helpers te vinden.
Heb je dus zin om ook de handen uit de mouwen te steken ?
Kom dan zeker af !!


Een vraag?

Stuur een e-mail naar vraag@zuidrand.be of contacteer ons via een privéberichtje op Facebook.